Investor Relations

Kallelse till årsstämma för TidyApp Sweden AB 2019

Klicka nedan för att ladda ner kallelsen, förslag till bolagsordning samt årsredovisning 2018:

Kallelse till extra stämma för TidyApp Sweden AB 2018

Klicka nedan för att ladda ner kallelsen:

Kallelse till årsstämma för TidyApp Sweden AB 2018

Klicka nedan för att ladda ner kallelsen:

Kallelse till extra stämma för TidyApp Sweden AB 2017

Klicka nedan för att ladda ner kallelsen:

Kallelse till årsstämma för TidyApp Sweden AB 2017

Klicka nedan för att ladda ner kallelsen:

Årsredovisning TidyApp Sweden AB 2016

Klicka nedan för att ladda ner årsredovisningen: